Ogrzewanie elektryczne

Ogrzewanie elektryczne stanowi wygodne i czyste źródło ciepła w domu. Nie wymaga specjalnej infrastruktury. Łatwo można rozłożyć punkty grzejne na terenie domu. Ze względu na dość wysoki koszt energii elektrycznej nie jest to najlepsza metoda na ogrzanie całej powierzchni domu, w szczególności gdy jest to duża powierzchnia.

Decydując się na ogrzewanie elektryczne jako główne źródło ciepła w naszym domu, warto rozważyć zastosowanie ogrzewania akumulacyjnego, np. podłogowego. W takim przypadku elementy grzejne rozmieszczone są w specjalnie przygotowanej, grubszej posadzce betonowej. Grubsza płyta betonowa pozwala na zakumulowanie ciepła, podczas ogrzewania jej w czasie tańszej, nocnej taryfy i powolne oddawanie go przez cały dzień. Dzięki temu możemy ogrzewać tylko z wykorzystaniem taniej taryfy. Niedogodnością tego rozwiązania jest niska reakcja na ustawienia zmiany temperatury. Obniżenie lub podwyższenie temperatury musi odbywać się z kilkunastogodzinnym wyprzedzeniem.

Na szczęście dostępne są obecnie zaawansowane sterowniki, które na podstawie danych pochodzących z czujników wewnątrz i na zewnątrz domu, oraz opierając się na zgromadzonych podczas użytkowania danych, uczą się odpowiednio włączać oraz wyłączać ogrzewanie aby w ciągu dnia uzyskać oczekiwane rezultaty.

Do ogrzewania elektrycznego należałoby zaliczyć chyba najniższy koszt wykonania samej instalacji, wyeliminowanie potrzeby posiadania kotłowni oraz bezpieczeństwo rozwiązania. Wykorzystanie tego typu ogrzewania nie stwarza zagrożenia wybuchem lub zaczadzeniem, co ma miejsce w instalacjach centralnego ogrzewania wykorzystujących spalanie paliwa.

Podczas budowy domu pasywnego akumulacyjne ogrzewanie elektryczne może stanowić alternatywę dla innych metod grzewczych.

 

Zalety stosowania ogrzewania elektrycznego

  • Łatwość i szybkość instalacji.
  • Dostępność przez cały rok.
  • Ekologiczność (neutralny wpływ na środowisko w miejscu odbioru).

 

Wady stosowania ogrzewania elektrycznego

  • Wysokie koszty energii elektrycznej
  • Konieczność dostosowania instalacji elektrycznej do pracy z dużą mocą urządzeń.