Piece i kotły węglowe

Jest to jeden z najbardziej tradycyjnych sposobów ogrzewania domu. Stosowany jest przeważnie w miejscach gdzie nie ma dostępności sieci gazociągowej, w szczególności w starszych domach. Przy tym sposobie ogrzewania to właściciel decyduje kiedy i ile materiału opałowego zakupi, czy w danym momencie będzie palił więcej czy mniej, jaką część budżetu przeznaczy na zakup paliwa oraz jak często będzie je uzupełniał.

Decydując się na ogrzewanie kotłem węglowym musimy brać pod uwagę zapewnienie dodatkowej powierzchni przeznaczonej do składowanie węgla. Dodatkowym czynnikiem jest również konieczność pozbycia się popiołu, który jest pozostałością po spaleniu materiału opałowego.

Należy się również liczyć z wszędobylskim kurzem i brudem który jest nieodłącznym czynnikiem związanym z tym sposobem ogrzewania domu.

Wykorzystując piece i kotły węglowe w kotłowni musi być zapewniona odpowiednia wentylacja, oraz wymagane są okresowe przeglądy kominiarskie zapewniające utrzymanie przewodów kominowych w odpowiednim stanie. Jest to szczególnie ważne ze względu na tworzenie się bezwonnego tlenku węgla (tzw. czadu) który może powstawać w warunkach złego spalania węgla spowodowanego niesprawną instalacją kominową.

 

Zalety stosowania kotłów węglowych

  • Łatwość budowy kotłowni węglowej oraz podłączenia jej do istniejącej instalacji
  • Dostępność przez cały rok.

 

Wady stosowania kotłów węglowych

  • Konieczność codziennej obsługi kotła
  • Konieczność magazynowania paliwa i związane z tym zapotrzebowanie na dodatkową powierzchnię
  • Konserwacja i naprawa urządzeń we własnym zakresie
  • Uciążliwy pył i bród związany z obsługą kotła oraz konieczność utylizacji pozostałego popiołu
  • Niekorzystny wpływ na środowisko.
  • Zagrożenie pożarem, poparzeniem i zaczadzeniem.