Piece i kotły na biomasę

Biomasa należy do naturalnych źródeł energii. Stanowi tanie i odnawialne źródło ciepła. Ten sposób uzyskania energii cieplnej opiera się na spalaniu paliw uzyskanych z materiałów roślinnych, a bazuje na takich materiałach jak drewno opałowe, odpady i zrębki drzewne, słoma oraz inne roślinne materiały odpadowe (tzw. biomasa). W większości materiałem wykorzystywanym jako biomasa są odpady będące efektem ubocznym procesów produkcyjnych, jednak coraz częściej bioenergia wykorzystywana jest również ze specjalnie nasadzanych i uprawianych lasów energetycznych.

Do ogrzewania przy pomocy biomasy niezbędne jest wykorzystanie specjalnych kotłów grzewczych co stanowi dość spory koszt początkowy, ale stosunkowo niska cena biomasy powinna zrekompensować ten wydatek.

Do wad tego rozwiązania zaliczyć należy konieczność przechowywania i magazynowania tego paliwa. Dodatkowo biomasa powinna być przechowywana z zachowaniem odpowiednich warunków. Dodatkowo stosunkowo ciężko jest uzyskać paliwo o odpowiedniej kaloryczności.

Pomimo procesu spalania wykorzystywanego do pozyskiwania ciepła z biomasy jest to metoda zaliczana do ekologicznych z powodu neutralności dla środowiska. Ilość dwutlenek węgla emitowanego podczas spalania biomasy jest porównywalny z ilością wchłanianą przez drzewa w fazie wzrostu.

 

Zalety stosowania kotłów na biomasę

  • Ekologiczne.
  • Stosunkowy niski koszt paliwa.

 

Wady stosowania kotłów na biomasę 

  • Ograniczone możliwości wykorzystania w mieście, praktycznie ma zastosowanie na terenach podmiejskich.
  • Rynek paliw (biomasy) jest obarczony dużą niepewnością dostaw, spowodowanych ograniczoną produkcją i jakością samego paliwa.
  • Magazynowanie paliwa w rygorystycznie określonych warunkach.
  • Konieczność składowania odpadów procesu spalania.