Sposoby ogrzewania

Budując dom, chcemy by był ciepły i przytulny ale jednocześnie jak najtańszy w eksploatacji. Jednym z głównych kosztów związanych z utrzymaniem domu jest jego ogrzanie. Decyzja o tym jakim sposobem będziemy ogrzewać nasz dom powinna zostać podjęta na etapie jego budowy lub nawet projektowania. Wybór sposobu ogrzewania determinuje wiele rozwiązań, które najlepiej wprowadzać podczas budowy domu. Chodzi tu w głównej mierze o instalację grzewczą wykonaną w domu. Decyzja czy umieścimy w poszczególnych pomieszczeniach grzejniki naścienne, czy ogrzewanie podłogowe, musi zostać podjęta już podczas budowy, gdyż późniejsze zmiany chociaż możliwe mogą wiązać się ze sporymi dodatkowymi kosztami.

Wykonanie instalacji dla różnych sposobów ogrzewania będzie różniło się kosztami. Są to jednak koszty jednorazowe. Natomiast od decyzji wyboru sposobu ogrzewania domu zależeć będą koszty generowane na zakup paliwa, dzięki któremu będziemy ogrzewać nasz dom.

Zanim podejmie się decyzję o wyborzez systemu ogrzewania warto zapoznać się z możliwościami jakie udostępniają nam dzisiejsze technologie.

Poniżej prezentujemy obecnie stosowane metody ogrzewania domu, dzieląc je z uwagi na rodzaj paliwa wykorzystywanego do zasilania instalacji grzewczej.